Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

Doel privacy statement
Deze privacyverklaring heeft tot doel je te informeren hoe Miletos Academy omgaat met de persoonsgegevens die wij onder andere via onze website, bij inschrijvingen of voor het uitreiken van certificaten door je zijn verstrekt. Bij het verwerken van de persoonsgegevens zal de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming worden gevolgd.

Verantwoordelijkheid
Miletos Academy B.V., hierna te noemen ‘Miletos’, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Miletos Academy B.V.
Therese Schwartzestraat 75
1328 CB Almere
Nederland

Kamer van Koophandel 83262199
Website       : https://Miletosacademy.nl
Email           : privacy@Miletosacademy.nl

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De persoonsgegevens die wij van jou of je werkgever ontvangen slaan wij op. Hierbij gaat het om gegevens die Miletos ontvangt tijdens het inschrijfproces voor een training of coaching, bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als je telefonisch of per mail contact met ons opneemt.

Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de gekozen training waaronder de betalingsgegevens.
 • Persoonsgegevens in het kader van je training, zoals aanwezigheid, eventuele resultaten en gegevens voor het verstrekken van certificaten zoals geboortedatum en geboorteplaats.
 • Je feedback over de opleiding en overige informatie die je geeft.
 • Het door jou verstrekte foto en videomateriaal.
 • Surfgedrag waarmee wij onze producten en diensten beter kunnen afstemmen op jouw behoefte.
 • Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, zoals het doen van belastingaangiften.

Met welk doel gebruiken wij persoonsgegevens?
Miletos gebruikt jouw persoonsgegevens om:

 • Op je vragen te reageren.
 • De door jou gevraagde documenten en inlichtingen te kunnen sturen.
 • De registratie en afhandeling van jouw deelname aan de door jouw gekozen training of coaching traject mogelijk te maken.
 • De door jouw gekozen training of coaching te verzorgen.
 • Advies te kunnen geven over te kiezen dienstverlening c.q. te volgen training.
 • Je op de hoogte te houden van onze diensten en producten.
 • Je te informeren over nieuwe ontwikkelingen op de gebieden waar onze dienstverlening betrekking heeft.
 • Analyses te kunnen uitvoeren zodat Miletos zijn dienstverlening kan verbeteren en beter af kan stemmen op jouw behoefte.
 • Te voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Wanneer persoonsgegevens delen met anderen?
Miletos verkoopt jouw gegevens niet en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken voor certificering, uitvoering van onze overeenkomst met jou of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Miletos bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gebruik en werking Cookies
Miletos maakt op zijn website gebruik van cookies. Naast de cookies die ervoor zorgen dat je gegevens maar één keer hoeft in te vullen, maakt Miletos ook gebruik van functionele, analytische en advertentiecookies.

Uitleg werking Cookies

 • Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
 • Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.
 • Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.
 • Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

 • Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.
 • Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Bij registratie en reactie

 • Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
 • Voor gebruikers die zich op onze site registreren, slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.
 • Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.
 • Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om inzage te krijgen in je persoonlijke gegevens of de gegevens die we van je hebben te laten wissen met uitzondering van die gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.
 • Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.
 • Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site uploadt, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen, naar jou of naar een door jou gemachtigde op te sturen, zonodig een correctie door te geven of opdracht te geven om jouw gegevens te verwijderen. Miletos zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren. Bij verzoek om verwijdering worden alle gegevens verwijderd met uitzondering van die gegevens die volgens de wet (nog bewaard dienen te blijven. Mocht dit het geval zijn dan Miletos dat laten weten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?
Miletos neemt de bescherming van jouw gegevens series en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@Miletosacademy.nl

COOKIE OVERZICHT

Menu