Over Ons

  1. Home
  2. |
  3. Over de Miletos Academy

Miletos Academy

De Miletos Academy is een trainingscentrum voor mens en ontwikkeling. Vanuit de gedachte dat het leven is om geleefd te worden, faciliteren en coachen we mensen. Zodat ze vrij en authentiek kunnen leven en bijdragen aan een betere toekomst. Voor zichzelf, de organisaties waar ze werken en de wereld. Miletos biedt diverse trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit (stress management).

Opleiding bij Miletos. Gezamenlijk overleg op de werkvloer.

Waarom de naam Miletos?

De naam Miletos komt van Thales van Milete, hij is de grondlegger van de Westerse filosofie. Milete is een havenplaats in voormalig Ionië, het huidige Turkije. Ionië staat bekend als een streek waar veel belangrijke filosofen hun ingevingen kregen. Zo wil Miletos Academy op haar beurt een bron zijn voor haar deelnemers.

Oprichter Miletos Academy

George Fransen is de oprichter van Miletos Academy, en heeft bij de overheid en in het bedrijfsleven verschillende (directie)functies bekleed, zowel in loondienst als zelfstandig ondernemer. Een burn-out leidde tot een omslag in zijn leven. Vanaf dat moment houdt hij zich bezig met wat hem het meeste boeit: de ontwikkelingsprocessen van mensen en organisaties.

Trainingen die je leven verbeteren. Leef vrij en ontdek je potentieel.

De basis is de Psychoadaptieve Psychologie

De Miletos Academy gaat uit van de Psychoadaptieve psychologie. We maken gebruik van filosofisch zelfonderzoek om de werkelijke oorzaak van het gedrag te vinden. Oprichter George Fransen heeft veel onderzoek gedaan naar bestaande psychologische stromingen en mensen hierin gecoacht. Het resultaat is een theorie waarbij er een logisch verband is tussen de oorzaak en het gevolg van ons gedrag. Vanuit deze theorie heeft hij een praktische methode ontwikkeld waarmee je niet kijkt naar je gedrag zelf en dat probeert te veranderen, maar waarbij je zoekt naar de oorzaak van je gedrag. En naar dat wat je weerhoudt om het niet gewenste gedrag te stoppen. 

– Bevrijdend – Jezelf zijn – Zonder regels —
bewust onderzoeken & onbewust veranderen

Menu